Wysoki status zdrowotny i produkcyjny drobiu

Broilact® to pierwszy na świecie produkt zawierający mikrobiotę jelitową i wykorzystujący mechanizm konkurencyjnego wykluczania. Wielokrotnie był przedmiotem badań naukowych, których wyniki były opisywane w recenzowanych, czasopismach o zasięgu światowym, pomagając badaczom i praktykom zrozumieć ważną rolę, jaką matczyna mikrobiota odgrywa w zdrowiu przewodu pokarmowego drobiu.

Podanie ptakom w okresie okołolęgowym kompleksowej mikrobioty jelitowej (zasiedlenie przewodu pokarmowego) wiąże się z wieloma korzyściami:

POPRAWA

  • Ochrony przed wpływem patogennych bakterii, takich jak Salmonella spp., Campylobacter spp., Escherichia coli i Clostridium perfringens1-8,11
  • Statusu zdrowotnego i żywotności ptaków11
  • Strawność składników pokarmowych9
  • Jakość ściółki (zmniejszenie zawartości wody w kałomoczu)9
  • Zdrowie nóg10

REDUKCJA

  • Ryzyka dysbiozy (związanego z potrzebą antybiotykoterapii)11
  • Konfiskat wątrób11