Fizjologiczna mikroflora chroniąca przewód pokarmowy
Broilact® to fizjologiczna (ustabilizowana) mikrobiota jelitowa uzyskana od zdrowej, dorosłej kury. Broilact® kolonizuje powierzchnię przewodu pokarmowego tworząc naturalną, dominującą mikroflorę jelitową.

Jedna dawka zastosowana w wylęgarni lub przy wstawieniu piskląt zapewnia trwającą przez całe życie naturalną ochronę przed patogennymi bakteriami. Konsekwentne stosowanie produktu oraz skuteczne zarządzanie zabiegami higienicznymi na fermie prowadzą do zmniejszenia potrzeby leczenia przeciwdrobnoustrojowego ptaków, ograniczając zużycie antybiotyków. Broilact® stosuje się u różnych gatunków ptactwa, w tym kur, indyków i bażantów.

BROILACT® POPRAWIA ZDROWOTNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ PTAKÓW

  • Długotrwała ochrona po zastosowaniu jedynie jednej dawki
  • Regularnie stosowany zmniejsza zapotrzebowanie na antybiotyki
  • Nie zawiera niepożądanych bakterii