Broilact® zapewnia przekazywanie pisklętom pożądanej,
fizjologicznej mikrobioty kury matki


W naturalnych warunkach nowo wyklute pisklęta nabywają pełną, naturalną i efektywną mikrobiotę przewodu pokarmowego bezpośrednio od kury matki. Ten fizjologiczny mechanizm zasiedlania piskląt jest zaburzony przy prowadzeniu sztucznych lęgów, gdzie w środowisku nowoczesnej wylęgarni, wdrożone są wysokie standardy higieniczne i na dużą skalę stosuje się środki dezynfekcyjne. Brak pełnej mikrobioty jelitowej powoduje, że młode ptaki są w wysokim stopniu narażone na niekorzystny wpływ chorobotwórczych enteropatogenów. Powodować to może zahamowanie przyrostów masy ciała, zwiększenie zużycia paszy, wzrost zachorowalności i śmiertelności ptaków oraz ma negatywny wpływ na bezpieczeństwo żywności.