Kiedy stosować Broilact®?Broilact® jest zalecany do stosowania w wylęgarni, jak najwcześniej po wykluciu piskląt. W celu osiągniecia pełnej korzyści z efektów zasiedlania, wskazane jest stosowanie preparatu Broilact® co najmniej w sześciu kolejnych cyklach produkcyjnyche. Regularne stosowanie zapewnia korzyści na poziomie fermy, umożliwiając kumulowanie się korzystnych bakterii w środowisku. W sytuacji, gdy Broilact® nie był podany w wylęgarni może być skutecznie zastosowany po wstawieniu ptaków na wychowalnię.

Jedna dawka Broilact® zaraz po wykluciu jest zwykle wystarczająca, ale w sytuacjach stresowych zaleca się dodatkowe podanie. Na przykład:

  • Po antybiotykoterapii,
  • Po przeniesieniu (np. z sektora odchowu do sektora produkcyjnego),
  • Przy nieoptymalnych warunkach utrzymania, np. nagłe zmiany temperatury i wilgotności, zła jakość paszy, zatrucia pokarmowe, enteropatie zakaźne, kokcydioza.